< BioRas - Biološka Raznovrsnost Srbije

Moderatori unosa u bazu podataka

Svi podaci iz prirode koji ulaze u BioRaS bazu podležu proveri i javnost uvid u njih dobija tek kada se proceni njihova relevantnost i pouzdanost. Ovu ulogu su na sebe preuzeli pojedini aktivisti sa višegodišnjim iskustvom u terenskom radu i dokazanim poznavanjem pojedinih grupa biljaka i životinja - moderatori. Njihov zadatak je da, pored publikovanja sopstvenih podataka, samostalno ili u saradnji sa odgovarajućim stručnjacima kod nas i u svetu, evaluiraju i po potrebi koriguju podatke o identifikacijama vrsta.

Pregled moderatora podataka na BioRaS portalu po grupama organizama za koje su zaduženi:

Sisari
Centar za zaštitu sova, Novi Sad

Ptice
   Dimitrije Radišić - Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad
   Milan Ružić - Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad
   Marko Šćiban - Centar za zaštitu sova, Novi Sad

Vodozemci i gmizavci
   Gabor Mesaroš - Udruženje Protego, Subotica
   Aleksandar Simović - Srpsko herpetološko društvo "Milutin Radovanović", Beograd
   Mihajlo Stanković - Pokret gorana, Sremska Mitrovica

Ribe
   Aleksandar Bajić - Društvo za proučavanje i zaštitu riba, Novi Sad
   Šandor Šipoš - Društvo za proučavanje i zaštitu riba, Novi Sad

Leptiri
   Milan Đurić – HabiProt, Beograd
   Filip Franeta – HabiProt, Beograd
   Boženka Hric – HabiProt, Beograd
   Miloš Popović - Biološko društvo «Sava Petrović», Niš

Tvrdokrilci
   Gabor Mesaroš - Udruženje Protego, Subotica
   Ivan Simonović - HabiProt, Beograd

Riličari
   Jelena Šeat - HabiProt, Beograd

Pravokrilci
   Slobodan Ivković - NIDSB "Josif Pančić", Novi Sad

Vilin konjici
   Aca Đurđević - HabiProt, Beograd
   Saša Rajkov - NIDSB "Josif Pančić", Novi Sad

Školjke i puževi
   Dragiša Savić, NP Fruška gora

Biljke
   Jožef Dožai - Udruženje Protego, Subotica
   Tomica Mišljenović - Istraživačka stanica Petnica
   Dejan Ranković - Belegiš, Zemun
   Dragiša Savić - NP Fruška gora, Sremska Kamenica
   Mihajlo Stanković, Pokret gorana, Sremska Mitrovica

Ostale grupe organizama za sada nemaju definisne modaratore i održavanje dela baze podataka koja se odnosi na te grupe obavljaju aktivisti udruženja Protego iz Subotice. Ukoliko smatrate da imate znanja, energije i vremena da se posvetite moderaciji grupa koje nisu «pokrivene», javite nam se.

şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort ataşehir escort şişli escort ümraniye escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop