< BioRas - Biološka Raznovrsnost Srbije

Organizacija baze podataka

Stranice koje se dobijaju dolaskom na internet mesto BioRaS portala nisu unapred pripremljene. Ceo sistem radi po principu obrazaca u kojima su definisani mesto i podaci koji se dinamički preuzimaju iz baze podataka u zavisnosti od potreba posetilaca. Da bi se izbeglo dupliranje podataka i povećale performanse sistema, svi podaci su organizovani u sistem tabela međusobno povezanih ključnim poljima. Ovako dizajnirana relaciona baza podataka omogućava jednostavnu pripremu izveštaja iz više tabela simultano. BioRaS baza je sastavljena od više od 15 tabela od kojih su najvažnije sledeće:

  • Lokalitet – tabela prostornih odrednica u vidu XY koordinata i dodatnih informacija koje opisuju mesto (ime lokaliteta, nadmorska visina, tip staništa i sl.),
  • Vrsta – tabela nomenklaturnih i bioloških podataka o određenoj vrsti biljke, životinje ili gljive,
  • Sistematika – tabela taksonomske hijerarhije određene vrste,
  • Referenca – tabela bibliografskih jedinica (štampanih ili na internetu) u kojem su publikovan nalazi,
  • Media – tabela atributa audio-vizuelnog dokumenta jedinke ili jedinki neke vrste u prirodi (u ovom trenutku fotografija, ali kasnije može biti i zvučni zapis ili video klip) i
  • Nalaz – tabela podataka o posmatranjima neke vrste, na nekom lokalitetu, nekog datuma od strane određene osobe.
  • Identifikacija - tabela sa podacima o identifikaciji vrste u nalazu

U osnovi se nalazi tabela Nalaz u kojoj su atributi koji jedinstveno definišu sam nalaz (npr. datum, broj jedinki, korišćena metoda, vremenske prilike, izvor podataka – fotografija, muzejski primerak i sl., ime osobe koja je na terenu prikupila informacije itd...) i koja se povezuje sa ostalim tabelama. Nalaz je vezan za tabelu u kojoj je geoprostorna definisanosti nalaza – tabela Lokalitet, bibliografskoj jedinici – tabela Referenca (ukoliko je podatak već publikovan). U tabeli Media (podaci o audio-vizuelnom dokumentu). Tabela Medija se može povezati i sa tabelom Vrsta, što omogućava da se u bazu unese i medijska građa o vrstama koja nije definisana nalazom. Posebna vezna tabela je tabela Identifikacija u kojoj se nalaze podaci o identifikaciji vrste koja je objekat nalaza. Sve identifikacije se registriju tako da se u slučaju menjanja imena vrste može rekonstruisati istorijat identifikacije.

şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort ataşehir escort şişli escort ümraniye escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop