< BioRas - Biološka Raznovrsnost Srbije

Nalaz

Podaci o prisustvu jedinki neke vrste na nekom području su osnova za upoznavanje rasprostranjenja te vrste ali i procenu prirodnih vrednosti tog područa gde je registrovana. Međutim, sama informacija bez dodatnih atributa na osnovu kojih bi se mogla steći predstava o karakteru tog prisustva, nije dovoljna da bi se izveli bilo kakvi zaključi koji bi vodili ka jasnijem sagledavanju karakteristika tog prisustva i potreba za iniciranjem aktivnosti na eventualnom očuvanju populacije. Da bi informacija o prisustvo neke jedinke u prirodi postala upotrebljiv podatak - nalaz, neophodni su odgovori na sledeća pitanja:

  1. Ko je jedinku/jedinke video? (ime prikupljača/posmatrača)
  2. Gde je video? (geoprostorna odrednica, koordinata ili ime lokaliteta)
  3. Kada je video? (datum)
  4. Šta je video? (ime vrste)

Upotrebljivost podatka se značajno unapređuje ukoliko se daju još neke informacije koje detaljnije opisuju posmatranje.

  1. Koliko?
  2. Čega? (mužjaka/ženki, parova, jaja, larvi, ostataka itd...)
  3. Kojom metodom? (posmatranje, dvogled, prikupljeni primerci itd...)
  4. Po kakvom vremenu? (doba dana, vremenske prilike, itd...)
  5. itd... 
Radi relevantnosti nalaza ⁞vrlo je bitna informacija ko je utvrdio o kojoj vrsti je reč u nalazu, odnosno ko je izvršio identifikaciju. Identifikacije mogu da urade i obični laici ali i stručnjaci koji nemaju nikakve veze sa BioRaS portalom. Pošto verifikaciju podataka u BioRaS-u, odnosno obezbeđivanje javnog uvida u publikovane podatke, mogu da rade samo moderatori i bliski saradnici, identifikator i verifikator pojedinačnog nalaza ne mora da bude ista osoba.
Smrtovnice Osmrtnice