< BioRas - Biološka Raznovrsnost Srbije

Organizacija BioRas portala

BioRaS portal je internet orijentisana platforma za unos, verifikaciju i javni prikaz podataka o biološkoj raznovrsnosti Srbije sa ciljem upoznavanja najšire javnosti sa našim prirodnim vrednostima i potrebi njenog očuvanja. Portal obezbeđuje održavanje i javni uvid u podatake o vrstama biljaka, životinja i gljiva koje su konstatovane u Srbiji, lokalitete - prostorno definisane toponime sa područja Srbije i bogatu bibliografiju stručnih i naučnih radova u kojima su publikovani nalazi vrsta u Srbiji. Pogledajte kako je organizovana baza podataka.

Prilikom dizajniranja funkcionalnosti portala težište je stavljeno na takve vidove organizacije baze podataka koji daju maksimalnu pouzdanost, proverljivost i mobilnost podataka. Ideja portala je da obezbedu uslovi da organizacije civilnog sektora i građani daju svoj doprinos boljem upoznavanju naše prirode. Osnovna funkcionalnost portala usmerena je ka obezbeđivanju uslova za on-line postavljanje podataka o posmatranjima iz prirode, postavljanje ilustracija tih nalaza (prirodnjačke fotografije), pouzdanoj identifikaciju vrsta i efikasan prikaz tih informacija najširoj javnosti na zanimljiv i razumljiv način.

Pravilna identifikacija vrsta koja su registrovana u prirodi je najvažnija za dobijanje relevantnih podataka o biološkoj raznovrsnosti i obezbeđuje mogućnost da se ti podaci mogu koristiti i u stručnoj odnosno naučnoj javnosti. Podatke pre uvida javnost u njih verifikuju moderatori.
Smrtovnice Osmrtnice