< BioRas - Biološka Raznovrsnost Srbije

Uslovi korišćenja podataka sa portala

BioRaS portal sastoji se od sadržaja kreiranih od strane registrovanih korisnika. Svi sadržaji na BioRaS portalu rezultat su individualnog rada i svuda gde je to moguće istaknut je autor odgovarajuće tekstualne ili vizuelne informacije.

Svi tekstualni i vizuelni podaci na BioRaS portalu su zaštićeni i korišćenjem podataka automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja. Korišćenje informacija sa BioRaS portala dozvoljeno je samo uz odgovarajuće citiranje izvora i saglasnost autora.

Citiranje tekstualnih sadržaja

Ana Paunović i Jelka Crnobrnja, 2012. Bufo bufo (Linnaeus, 1758). u: Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije - BioRas. Preuzeto 18.10.2012 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/vrsta.php?id=134

ili

Dimitrije Radišić, 2012. Familia Accipitridae. u: Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije - BioRas. Preuzeto 18.10.2012 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/takson.php?id=37007

Citiranje fotografija

Carabus gigas Creutzer, 1799; Autor: Milan Đurić. BioRaS portal.

NAPOMENA

Korišćenje fotografija sa BioRaS portala dozvoljeno je samo uz lični pristanak autora fotografije.

Citiranje podataka o nalazima u vidu mape

Mesaroš, G., I. Simonović 2012. Podaci o rasprostranjenju vrste Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 15.01.2013 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=1044

Referenca za pravilno citiranje podataka o nalazima pojedinačnih vrsta jasno je istaknuta u mapama rasprostranjenja svake pojedinačne vrste u Srbiji.

Citiranje portala u celini

Mesaroš, G., (ur.) Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije - BioRas. http://www.bioras.petnica.rs

Korišćenje bilo kog dela portala bez referenciranja na autore tekstualnih priloga ili dozvole autora fotografije smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Za sve dodatne informacije obratite se uredništvu portala.

Smrtovnice Osmrtnice