< BioRas - Biološka Raznovrsnost Srbije

Međunarodni aspekt očuvanja biodiverziteta

Priroda ne poznaje administrativne granice, pa je tako pristup zaštiti prirode na međunarodnom nivou od ključnog značaja. Evropska unija očuvanje biljnih i životinjskih vrsta, prirodnih staništa i područja u zemljama članicama temelji na dve direktive: Direktiva o pticama i Direktiva o staništima.

Svaka od zemalja članica dužna je da implementira odredbe ovih Direktiva u nacionalno zakonodavstvo. Time one preuzimaju obavezu primene odgovarajućih mera za očuvanje vrsta i staništa, kao i proglašenja zaštićenih područja na svojoj teritoriji koja ulaze u sastav mreže Natura 2000.

Očuvanje biodiverziteta i zaštita prirode se u EU u značajnoj meri temelje na naučnim podacima o stanju prirodnih populacija sa terena, na osnovu kojih se blagovremeno mogu uočiti negativni trendovi koji vode ka degradaciji staništa, nestanku vrsta i eroziji bioloških interakcija. Priprema i proglašenje Natura 2000 područja bazira se na naučnim podacima. U slučaju novih članica, značajan deo ovog procesa mora biti završen do momenta pristupanja.

şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort ataşehir escort şişli escort ümraniye escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop