Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Odonata -> familia Libellulidae

Vrsta

Latinski naziv

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)

Srpski naziv


Opis vrste

Dužina tela je oko 4cm, mužjak je svetlo-plave boje sa tamnim grudima, ženke su žute sa u većoj ili manjoj meri crnim prugama sa lateralne strane, tokom života postaju sve tamniji. Krila su jaka, široka i providna sa velikom žutom pterostigmom. Jako rasprostranjena vrsta. Voli tekuće reke i potoke, naročito one koji prolaze kroz močvaran teren ili ga svojim tokom prave.
Autor: Aca Đurđević
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aca Đurđević, Saša Rajkov