Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Anura -> familia Hylidae

Vrsta

Latinski naziv

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

Gatalinka ili kreketuša


Opis vrste

Telo gatalinke je jednobojno, odozgo glatko, obično sjajno svetlozelene boje. Međutim boja gornje strane tela znatno varira i može biti sivo-zelena, mrka itd. u zavisnosti od boje podloge, zahvaljujući čemu može perfektno da se kamuflira. Zabeleženo je i pojavljivanje potpuno crnih, (melanističnih) gatalinki, kao i “plavih” jedinki, kojima u koži nedostaje žuta boja. Mužjaci, koji su manji i lakši od ženki, imaju unutrašnji mehur za pojačavanje zvuka, te se grlo za vreme proizvođenja zvuka jako ispupči. Usta gatalinke su vrlo široka, jezik srcolikog izgleda, pozadi urezan i slobodan, napred prirastao za osnovu. Gornja vilica i nepci su nazubljeni, donja vilica bez zuba. Zenice očiju su okruglaste; bubne opne su jasne, znatno manje od oka. Gatalinke se pare krajem aprila ili početkom maja. Polno zrele postaju tek u trećoj godini života. U doba parenja mužjaci ranije odlaze u vodu i tamo čekaju ženke. Hor gatalinki je najbučniji među vodozemcima! Ženke jaja polažu grupisana u manje loptaste skupine veličine oraha, u više navrata, koje padaju na dno. Jaja su bledo braon od gore, a žućkasta od dole veličine 1,5 mm u kapsuli veličine 3-4 mm. Jedna ženka može da položi i do hiljadu jaja. Nakon što ženke polože jaja, napuštaju baru i sele se u krošnje drveća. Punoglavci gatalinke su najmanji među svim žabama Evrope i dostižu u početku jedva pola santimetra. U retkim slučajevima, gatalinke u formi larve prezimljuju i metamorfoziraju tek sledećeg leta. Larvena faza života traje oko tri meseca; mlade metamorfozirane žabice obično u julu ili avgustu napuštaju vodu. Mlade žabe žive na obali i penju se na niže žbunje. Zimski san, koji počinje drugoj polovini septembra ili početkom oktobra, ova vrsta provodi sama, ili u grupama, isključivo na kopnu: u zemlji, šupljim stablima ili u sličnim skrovištima, a nikada ispod vode. Krajem aprila gatalinke izlaze iz zimovnika. Odrasle životinje ne obitavaju isključivo u šumama, već im više prijaju sunčane ivice šuma, šibljaci, vlažne peščane dine, i okoline bara u kojima nema riba, ali ponekada se mogu naći i na sasvim suvom terenu. Česti su u rasadnicima salate u kojima se obilno zaliva. Gatalinke ne izbegavaju dnevnu svetlost, ali ipak njihova aktivnost nastupa tek uveče. Hrane se paucima i raznim insektima i njihovim larvama, puževima itd.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

U Srbiji naseljava Vojvodinu i niže predele planinsko kotlinskog dela Srbije.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš


Smrtovnice Osmrtnice