Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Reptilia -> ordo Squamata -> familia Colubridae

Vrsta

Latinski naziv

Platyceps najadum (Eichwald, 1831)

Srpski naziv

šilac


Opis vrste

Relativno tanka zmija i veoma brza. Glava je jasno izražena i po boji veoma različita od ostatka tela, a oči krupne, sa okruglim zenicama. Rep je veoma dug, čini oko četvrtine do trećine ukupne dužine tela. Leđna strana tela je maslinastozeleno-svetlo braon boje, sa tamnim mrljama u vratnom regionu, dok je trbušna strana tela svetla. Krljušti su glatke. Kod mladunaca se po jedan niz tamnih mrlja pruža duž svake strane tela. Naseljava predele sa mediteranskom klimom i relativno kasno u našim krajevima izlazi iz hibernacije. U Srbiji naseljava njen najjužniji deo. Aktivna je danju, na otvorenim i pretežno kamenitim staništima sa retkom žbunastom vegetacijom. Ženka leže od 3 do 16 izduženih jaja. Ova vrsta se hrani uglavnom gušterima, ali ponekad i skakavcima i, veoma retko, sitnim sisarima. Mada nema otrovne zube, pljuvačka sadrži otrovne supstance koje kroz pore na koži prodiru u unutrašnjost plena kada se već nalazi u njenim ustima i tako ga imobilišu.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš