Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Reptilia -> ordo Squamata -> familia Colubridae

Vrsta

Latinski naziv

Elaphe quatuorlineata (Lacepede, 1789)

Srpski naziv

četvroprugasti smuk


Opis vrste

Četvoroprugasti smuk je krupna zmija koja može da naraste do 2.6 m dužine. Robustne je, mišićave građe, sa jasno definisanom glavom i relativno krupnim očima sa okruglom zenicom. Boja leđne strane tela je tamno braon i duž bočnih strana se protežu po dve uzdužne tamne pruge. Za razliku od njih, mladunci imaju niz tamnih četvorougaonih mrlja duž svetle leđne strane tela i po nekoliko uzdužnih redova istovetnih tamnih mrlja na bočnim stranama tela, tako da podsećaju na šaru šahovske ploče. Tokom odrastanja, osnovna boja leđne strane tela sve više tamni i postaje braonkasta, dok se mrlje stapaju i na kraju, kod odraslih jedinki, formiraju karakteristične pruge. U Srbiji ova vrsta naseljava samo najjužnije predele jer njen ukupni areal rasprostranjenja obuhvata isključivo mediteransku oblast. Naseljava raznovrsna staništa, ne izbegava blizinu ljudskih naselja i veoma je pitoma. Uglavnom se može naći na senovitim mestima, čak i blizu vode, uključujući i morsku obalu. Dobar je plivač. Ženka leže od 4 do 16 jaja. Mladunci polnu zrelost dostižu oko treće ili četvrte godine života. Ova vrsta se hrani pretežno sitnim sisarima do veličine kunića, koje ubija davljenjem, na sličan način kao udavi. Jede i mladunce ptica, ponekad jaja ili guštere, dok se mladunci pretežno hrane gušterima.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija NT;
Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš