Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Pieridae

Vrsta

Latinski naziv

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

veliki kupusar


Opis vrste

Vrh krila je zašiljen, a izražen crni pojas prati ivice krila. Sreće se po baštama i vlažnim staništima, obično pojedinačno. Najveći kupusar u Srbiji, rasprostranjen širom Evrope. Iako je nekada smatran čestom vrstom, danas je na listi ugroženih, verovatno usled prekomerne upotrebe pesticida na gajenom kupusu.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta