Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Neuroptera -> familia Myrmeleontidae

Vrsta

Latinski naziv

Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798)

Srpski naziv


Opis vrste

Ova vrsta mravljeg lava ne bira posebno staništa, pa je široko rasprostranjena u toplijim područjima Evrope i javlja se i u naseljima. Karakterišu je relativno duge antene, kao i krila - prednji par je dužine oko 39 (35-45) mm. Abdomen je taman, braon do crne boje, sa svetložutim parnim oznakama duž gornje strane. Imaju relativno brojne sitnije crne pege na krilima i dvobojnu, crno-belu pterostigmu, naspram koje se na zadnjem krilu nalazi upradljiva crna mrlja. Larve ne prave levke i žive u peskovitom tlu. Odrasli lete od juna do avgusta, aktivni su noću i okupljaju se oko veštačkog svetla.
Autor: Saša Rajkov
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Rasprostranjena je u većem delu Evrope, osim na severu.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Protego, Subotica