Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Sapindales -> familia Aceraceae

Vrsta

Latinski naziv

Acer platanoides L.

Srpski naziv

Mleč, platanolisni javor


Opis vrste

Listopadno drvo do 30 m visoko, guste pravilne krošnje i ravnog debla. Kora dosta debela, tamnosmeđa, plitko izbrazdana. Listovi na 4-21 cm dugoj ± crvenkastoj peteljci, sa 5-7, po obodu krupno i udaljeno nazubljenih režnjeva. Tri gornja režnja su međusobno slična, a donji su kraći. Vrhovi svih režnjeva imaju izražen vrh (veoma liče na list platana). Iz nervature i pokidane peteljke curi beli mlečni sok, odatle narodni naziv "mleč". Listovi u jesen dobiju lepu zlatnožutu-crvenu boju. Žutozeleni cvetovi javljaju se u uspravnim cvastima u aprilu i maju. Plod je dvokrilna samara (kalavac), krilca stoje gotovo u liniji (pod tupim uglom od 180%), a seme je pljosnato.
Rasprostranjen u šumama brdskog pojasa. Ne obrazuje čiste sastojine već se javlja pojedinačno ili u grupama od sa po nekoliko stabala u mešanim šumama, najčešće hrastovim i bukovim. Brzorastuća vrsta i zbog toga je popularan za sadnju u parkovima i drvoredima.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice