Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Caryophyllales -> familia Amaranthaceae

Vrsta

Latinski naziv

Amaranthus blitum L.

Srpski naziv

Modri štir, sitni štir


Opis vrste

Sin. Amaranthus blitum subsp. oleraceus (L.) Costea (Amaranthus lividus L.)
Status zaštite vrste

Korovska vrsta - status DD


Rasprostranjenje

Odomaćena vrsta, poreklom iz Mediterana. Varijabilna i polimorfna.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice