Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Caryophyllales -> familia Amaranthaceae

Vrsta

Latinski naziv

Amaranthus retroflexus L.

Srpski naziv

Hrapavi štir


Opis vrste

Uspravna, visoka, dlakava jednogodišnja biljka. Stabljika nešto odrvenela. Listovi bledozeleni, jajasti ili jajasto- kopljasti. Cvast je sastavljena od gustih, zadebljalih klasova, vršni klas je duži od bočnih. Čaura je kraća od perianta, eliptična, spljoštena, hrapave površine. Cvetanje: VI-IX.
Stanište: Karakterističan korov u okopavinama na vrlo različitim tipovima zemljišta. Opšte rasprostranjenje: Skoro kosmopolitska adventivna biljka, poreklom iz Severne Amerike. Rasprostranjena u užoj Srbiji, Kosovu i Vojvodini.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste

Mestimično invazivna vrsta


Rasprostranjenje

Rasprostranjena. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović