Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Piperales -> familia Aristolochiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Asarum europaeum L.

Srpski naziv

Kopitnjak pozemni


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 4-10 cm visoka. Rizom puzeći, krt, člankovit, granat i sa smeđezelenkastim donjim listovima. Stabljika vrlo kratka, ustajuća, retko maljavo dlakava, pri osnovi sa 3-5 listića, na vrhu sa 2 (ređe sa 3-4) lista. Listovi sa dugačkim drškama, skoro naspramni, bubrežasti, celi po obodu, glatki, mutnozeleni, sa gornje strane sjajni, sa donje ljubičasti, slabo kožasti. Između listova, na vrhu stabljike jedan cvet sa kratkom drškom. Perigon 15 mm u prečniku, aktinomorfan, zvonast, dugo ostaje, spolja smeđezelenkast, iznutra smeđecrven, sa 3-4 ušiljena režnja. Prašnika 12, na plodniku poređani u 2 kruga, slobodni. Konektiv na vrhu sa kratkim šiljkom. Plodnik sa gornje strane ravan. Stubić zadebljao, kratak. Žig 6-zrakast. čaura dlakava, sa 6 okaca, nepravilno se otvara. Seme izduženo, sa arilusom na udubljenoj strani semena. Cveta od marta do maja meseca. Raste u mezofilnim hrastovim šumama, bukovim šumama, mešovitim šumama bukve i jele i u mezofilnim četinarskim šumama. Naziv roda potiče od grčke reči asaron, što je ime ove biljke kod Dioskoridesa.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva (*Komercijalna vrsta)


Rasprostranjenje

Šume. Rasprostranjena. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice