Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Campanulaceae

Vrsta

Latinski naziv

Campanula bononiensis L.

Srpski naziv

Običan zvončić


Opis vrste

Zeljasta višegodišnja biljka brdskih krajeva, ali ga ostrvasto nalazimo i u nizijskim stepskim staništima i peščarama. Cvetovi na kratkim drškama, u pazuhu lancetastih brakteola, usamljeni ili u grupama od dva-tri; obrazuju prost ili sastavljeni grozd (racemus) pri osnovi metličasto razgranat; boja im je varijabilna, od lilavo-ljubičaste do beličasto-plave. Cvasti su često jednostrane. Čašica među zubcima nema dodatak (vidi sličnu vrstu Campanula sibirica). Krunica je široko levkasto-zvonasta, duga 10-25 mm, do polovine ili više od toga usečena. Čašica je 1/4-1/3 dužine krunice. Cveta u od jula do septembra. Stabljika je uspravna, sitno maljava, bogato obrasla listovima, 30-100 cm visoka, ređe razgranata. Listovi nepravilno i dvojno čipkasto-testerastog oboda, na dugim drškama, jajasti ili izduženo jajasti, tupi, pri osnovi srcasti, prema vrhu stabljike sa srcolikom osnovom sedeći. Bazalni listovi do cvetanja ± sasušuju.
Tipično ga nalazimo na žbunovitim, kamenitim mestima uz rub, ili unutar svetlijih šuma, u pašnjačkoj vegetaciji. Najčešći je na krečnjaku, inače na svim toplim i suvim položajima, npr. i na peščanim i lesnim pustarama (Festucetalia). Kod nas je osim tipske, poznat i u dve subspecijske forme: Campanula b. L. var. cana Simk. (konstatovana u Vojvodini) i var. concolor Pančić (forma čiji bazalni listovi ostaju i prilikom cvetanja). Tipska forma se prema Josifovićevoj Flori SR Srbije može naći širom zemlje. Ova publikacija navodi sledeće lokacije gde je biljka nađena: Beograd, Avala, Bukulja, Kragujevac, Majdanpek, Niš, Pirot, Novi Sad, Titel, Deliblatski pesak, Vršački breg, Fruška gora. Prema autorima je na planinama jugoistočne Srbije dosta čest.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice