Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Campanulaceae

Vrsta

Latinski naziv

Campanula glomerata L.

Srpski naziv

Gronjasti zvončić


Opis vrste

Višegodišnja zeljasta biljka. Rizom obal, cilindričan, kratak, razgranat i ± odrveneo. Stablo prosto, pravo, dlakavo ili golo, nekad razgranato, visoko 20-60 cm. Listovi su ± gusto ili retko dlakavi. Donji listovi na drškama izduženo jajasti ili izduženo trouglasti, gornji izduženi ili kopljasti okrugle ili srcaste osnove. Vršna glavica je velika i sa mnogo cvetova, pazušne glavice ± brojne ili ih nema. čašica je ili čekinjasto trepljava ili dlakava, zubci su trouglasto kopljasti ili oštro kopljasti, dvaput kraći od krunice, koja je plavkasto ljubičasta ili ljubičasta. Plodnica je trooka sa trodelnim savijenim žigom. čaura se otvara sa 3-5 pora. Cveta od maja do septembra meseca. Raste na livadama i žbunovitim mestima.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice