Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Campanulaceae

Vrsta

Latinski naziv

Edraianthus serbicus Petrović

Srpski naziv

Srpski zvončac


Opis vrste

Višegodišnja busenasta biljka uspravnog ili poleglog stabla. Listovi linearni, jaki, do 2,5 mm široki. Cvetovi u vrhu mnogocvetnog stabla. Krunica do 3 cm duga, plavkasta do plavoljubičasta. Zupci čašice dlakavi, široko trouglasti (nelinearni), kraći od čašične cevi. Cvetanje: VI-VIII.
Endem Istočnog Balkana. Raste na kemanitim mestima subalpskog pojasa. U Srbiji rasprostranjen na jugoistoku zemlje, poznata nalazišta su na planinama Rtanj, Stol, Pleš, Gobela, Suva Planina. Izuzetno redak.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović