Vrsta

Latinski naziv

Cerastium arvense L.

Srpski naziv

Rošac, rožac, poljski tičinac


Opis vrste

Višegodišnja busenasta biljka, sa tankim granatim rizomom i ustajućim sterilnim izdancima, koji polaze iz osnove i zakorenjuju se. Cvetne stabljike su uspravne ili ustajuće, (5-)20-30(-60) cm visoke, pokrivene stršećim, čupavim ili krutim dlakama, a u gronjem delu često i žlezdastim dlakama. Listovi cvetnih stabljika su jajasto do linerno lancetasti, 1-4 cm dugi i 0,3-0,5 cm široki, mekani ili čvrsti; šiljati ili tupi, na površini sa maljavim dlakama, po obodu (pri vrhu) kruto ili čupavo (pri osnovi) dlakavi. Iz pazuha ovih listova polaze sterilni izdanci sa sedećim, kratkim linearno do lancetastim listovima, koji su ponekad srpasto nadole savijeni. Cvast se najčešće sastoji iz 4-10 cvetova i pokrivena je stršećim ili žlezdastim dlakama. Brakteje su jajaste, tupe ili šiljate, kožastog oboda i pokrivene stršećim dlakama. Cvetovi su 1,2-1,5 cm u prečniku, na tankim cvetnim drškama, koje su sa ili bez žlezdastih dlaka. Čašica se sastoji iz jajasto/duguljasto lancetastih listića, koji mogu biti tupi ili šiljati, kožastog oboda i čupavo ili žlezdasto dlakavi. Listići krunice su obrnuto trouglasti, do 1/4 usečeni i do 2 puta duži od čašice. Plod je valjkasta čaura, savijena nagore, 1-1,5 puta duža od čašice i otvara se pomoću 10 zubaca, koji su uzudžno obodom olučasto savijeni. Seme je loptastog oblika, 0,8-1 mm u prečniku, smeđe, do tamnocrvenosmeđe boje; na površini pokriveno zatupastim ili oštrim bradavicama, pri čijoj osnovi se formiraju reljefne strukture u vide rajfešlusa. Cveta V-VII.
Tičinac u Srbiji raste samo u planinskim oblastima, ređe u klisurama, nastanjuje planinske livade, pašnjake, kamenjare, oranice i svetle šume i pripada cirkumholarktičkom flornom elementu. Na teritoriji Srbije, u okviru ove vrste, opisane su tri podvrste: subsp. arvense, subsp. rigidum i subsp. stricutum.
Autor: Goran Tmušić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji



Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović