Vrsta

Latinski naziv

Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz.

Srpski naziv

Dinarski rošac


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]

Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Endemit
Direktiva o staništima EU (Natura 2000) - Annex II,IV (EEC 1992-2009 EC);
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva


Rasprostranjenje

Planin. pred. Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna GoraStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović