Vrsta

Latinski naziv

Cerastium subtetrandrum (Lange) Murb.

Srpski naziv


Opis vrste

Sitna jednogodišnja terofitna biljka belih cvetića koje donosi u maju i junu. Retka i spradična vrsta slatina i peskovitih mesta sa Evropskim arealom rasutim u Baltičkim zemljama i u Panonskoj niziji. Kod nas je kao nova vrsta za floru Srbije otkrivena 2006 tokom florističkih istraživanja zaslanjenih livada u Zapadnoj Bačkoj. Biljku može sa sigunošću da odredi samo stručnjak – diferencijalni karakteri u odnosu na ostale vrste iz složenog taksonomskog kompleksa Cerastiuma su: četvoromerni cvetovi i čaure sa osam zubaca, veličina cvasti, zeljaste brakteje, kraće čašice i prašnici, kao i uspravne cvetne drške tokom plodonošenja. Ekološki optimum nalazi u otvorenim stepskim i slatinskim biljnim zajednicama tipa Peucedano-Asteretum punctati i Artemisio-Festucetum pseudovinae na fragmentima slano-alkalnih pašnjaka na solonjecu. Zbog postojanja samo jedne populacije, koja je direktno ugrožena antropogenom degradacijom staništa vrsta je krajnje ugrožena na teritoriji Srbije – IUCN status CR.

Napomena: ne postoji botanički konsenzus u vezi taksonomskog statusa vrste, koju su mnogi autori tretirali kao infraspecijski takson između Cerastium pumilum i C. diffusum (ili samo kao podvrstu zadnje), ali na osnovu taksonomsko-karioloških proučavanja sve više preovladava stav da je reč o zasebnoj vrsti.

Sin. Cerastium diffusum subsp. subtetrandrum (Lange) P. D. Sell & Whitehead
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović