Vrsta

Latinski naziv

Dianthus deltoides L.

Srpski naziv

Poljski karanfil


Opis vrste

Višegodišnja, 20-40 cm visoka biljka, sa kratkim razgranatim rizomom. Dve vrste stabljike, gusto lisnata kraća i od sredine račvasto granata duža sa cvetovima. Listovi bazalne rozete duguljasto-linearni, prezimljujući. Listovi ostalog dela stabljike u osnovi ne srasli, lancetasti, široki svega 1-3 mm, fino crenati po ivici. Cveće pojedinačno ili u paru na račvajućim bočnim granama, obrazuju retke cvasti. Brakteje duge 1-3 cm, dopiru do sredine čašice. Čašične latice ljubičaste, a latice cveta ljubičaste do karmin-crvene, sa poprečnim prugama i ponekad posute belim tačkicama. Cvetanje: od kraja juna do sredine oktobra.
Evroazijsko-zapadnosibirski florni element koji najpovoljnije ekološke uslove nalazi u gorskim oblastima pod uticajem subatlantske klime. Raste u različitim biljnim zajednicama, od suvih travnatih pustara i šikara do pašnjaka, a ponegde i zapostavljenih polja i oranica, radije na kiseloj podlozi (kalcifuga), od nižih do planinskih područja.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović