Vrsta

Latinski naziv

Dianthus trifasciculatus Kit.

Srpski naziv

Divlji turski karanfil


Opis vrste

Sin. Dianthus pseudobarbatus Rchb. (= Dianthus trifasciculatus subsp. pseudobarbatus); Dianthus banaticus Kit.


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović