Vrsta

Latinski naziv

Gypsophila paniculata L.

Srpski naziv

Šušuljak metličasti


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Pusta, peščana mesta. Srbija, Slovenija, Mađarska (istočni adventivni element autohtone flore).

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović