Vrsta

Latinski naziv

Holosteum umbellatum L.

Srpski naziv

Blavan


Opis vrste

Jednogodišnja biljka, sa jednim ili više plodnih i neplodnih stabljika, plavkastozeleno prevučena. Koren vretenast, kratak. Stabljika 3-30 (35) cm visoka, ustajuća ili uspravna, okrugla, gola ili u gornjem delu žlezdasto dlakava, lepljiva. Listovi pri dnu u rozeti, 10-30 mm dugački, duguljasto objajasti ili duguljasto linearni, prema osnovi postepeno suženi u krilatu lisnu dršku; listovi na stabljici obično u 1-2 para, naspramni, sedeći, bez zalistaka, pri osnovi srasli, duguljasti, lancetasti ili eliptični, ređe skoro jajasti, 6-35 mm dugački i 2-10 mm široki; svi listovi po obodu celi, šiljati, goli ili po obodu žlezdasto trepljasti, retko dlakavi. Cvast na vrhu stabljike, jednostavno štitasta, sa 3-12 (15) cvetova. Brakteje 1-2 mm dugačke, po obodu kožaste, gole. Cvetne drške gole ili žlezdasto dlakave, nejednako dugačke, posle cvetanja savijene nadole, za vreme sazrevanja ploda ponovo uspravne. čašičnih listića 5, eliptično lancetasti ili lancetasti, šiljati, goli ili pokriveni sa žlezdastim dlakama, slobodni, po obodu suvokožičasti, 3-5 mm dugački i 1,5-2 mm široki. Kruničnih listića 5, objajasti ili duguljasto eliptični, beli, retko ružičasti, na vrhu neprailvno urezani, skoro jednaki dužini čašice ili duži od nje. Prašnika 3 (5), kraći od kruničnih listića. Plodnik jajast sa 3, ređe sa 4-5 stubića. čaura duguljasto jajasta do skoro cilindrična, sa mnogo semena, za 1/3-2 puta duža od čašice; otvara se sa 6 prema spolja uvijena zubca. Seme 0,5-1 mm dugačko, crvenosmeđe, duguljasto štitasto, pokriveno malim zvezdastim bradavicama, poređane pravilno u nizove. Cveta u martu i aprilu mesecu. Raste po zidinama, pored puteva, pruga, po oranicama, obroncima, utrinama, po suvim travnim mestima.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović