Vrsta

Latinski naziv

Silene borystenica (Gruner) Walters

Srpski naziv

Sitnocvetni pucavac


Opis vrste

Stari naziv Silene parviflora Pers.


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović