Vrsta

Latinski naziv

Silene frivaldszkyana Hampe

Srpski naziv

Frivaldskijev pucavac


Opis vrste

Endemična vrsta Balkanskog poluostrva, konstantovana uglavnom u njegovim južnim delovima. Javlja se na malom broju lokaliteta u jugoistočnoj i južnoj Srbiji na planini Rujan i u okolini Vranja (Zlatokop, Pljačkovica), kao i mala populacija u klisuri Pčinje, koja nastanjuje kamenjare u okolini sela Vogance.
Delovanje negativnih faktora: gaženjem, košenjem, a naročito ispašom stoke uništavaju se mlade biljke pa se jedinke ove vrste javljaju uglavnom na zaštićenim i nepristupačnim mestima.
Aktivnosti zaštite: zaštiti populaciju od gaženja, kosidbe i ispaše; pratiti promene brojnosti u populaciji, a ukoliko ona drastično opadne preduzeti mere in situ zaštite.
Autor: Zavod za Zaštitu Prirode Srbije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović