Vrsta

Latinski naziv

Silene macrantha (Pančić) Neumayer

Srpski naziv

Krupnocvetni pucavac, pušinica


Opis vrste

Sin. Heliosperma macranthum Pančić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Dinarski endem, relikt
IUCN crvena lista - Kategorija EN;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović