Vrsta

Latinski naziv

Silene retzdorffiana (K. Malý) H. Neumayer

Srpski naziv

Nikolićeva pucavica


Opis vrste

Balkanski endemit. Vrsta je originalno opisana (sa Kosova) kao Heliosperma nikolicii (Seliger & Wraber) Niketić & Stevanović ali su je taksonomisti preimenovali, i preveli u podvrstu: Silene retzdorffiana (F. Malý) Walters subsp. nikolicii Seliger & Wraber (1987) tako je i mi vodimo kao takvu iako se na Prilogu I Strogo zastićenih vrsta na teritoriji Srbije vodi pod originalnim imenom taksona. Vrsta je lokalizovana samo na šačici lokaliteta u Metohiji (Šar planina) i od 1999 nalazi se u Crvenoj knjizi flore Srbije na listi vrlo ugroženih biljaka (gde je uvedena pod imenom Silene nikolicii (Seliger & T. Wraber) Stevanović & Niketić).
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Dinarski endem, relikt
IUCN crvena lista - Kategorija CR;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović