Vrsta

Latinski naziv

Silene noctiflora L.

Srpski naziv

Noćni pucavac


Opis vrste

Jednogodišnja ili višegodišnja robustna vrsta iz roda pušina (Silene) koju karakteriše noćno cvetanje (noctua=noć, flora=cvet). Oprašivači su shodno tome noćni leptiri. Krunica tipično bela, ali postoji i roza do svetlo ljubičasta forma – ova može po cvetu da liči na srcopuc (Silene dioica) ali kome je cvet uvek crven. Po habitusu može se još jedino pomešati sa – površno gledano – sličnom pucavicom (Silene latifolia) ali je kod te vrste čašica (kao i sazrela plodna kapsula) puno okruglija. Stabljika je uspravna, jaka, cvasti sa malo cvetova. Čašica cveta, listovi i cela biljka ± žlezdasto maljavi. Cvetanje: V-IX.
Raširena, čak mestimično česta biljka, na poljima i uz puteve. Preferira senovita i ruderalna mesta.

Stari naziv Melandrium noctiflorum (L.) Fr.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović