Vrsta

Latinski naziv

Silene coronaria (L.) Clairv.

Srpski naziv

Baršunasta pucavica


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 30-100 cm visoka, posuta belim vunastim pustenastim dlakama. Stabljika uspravna, u gornjem delu račvasto granata, pri dnu gusto lisnata, sa rozetom; na stabljici parovi listova razmaknuti. Listovi sedeći, jajasto lancetasti do linearno lancetasti, šiljati. Cvetovi pojedinačni, sa dugačkim drškama. čašica 15-20 mm dugačka, gusto dlakava, sa 5 nejednako izraženih nerava. čašični zubci lancetasti, 5-7 mm dugački, savijeni udesno. Krunični listići plavkasto crveni (retko ružičasto crveni ili beli); krunična liska široko jajasta, po obodu cela ili slabo urezana. Pri dnu krunične liske dva šiljata uska režnjića - parakrunica. čaura jajasta, skoro sedeća, sva u čašici, otvara se sa 5, prema spolja savijenim zubcima. Seme bubrežasto, crno, sa oštro hrapavom površinom. Cveta od juna do septembra meseca. Raste na sušnim livadama, u žbunju i po hrastovim šumama. Gaji se kao dekorativna biljka. Lako se razmnožava.

Stari naziv Lychnis coronaria Desr.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović