Vrsta

Latinski naziv

Silene atropurpurea (Griseb.) Greuter & Burdet

Srpski naziv

Dremovac, uročica


Opis vrste

Višegodišnja biljka. Iz rizoma izrasta više stabljika jedna do druge, crvenkastih, golih ili slabo dlakavih, visokih 15-90 cm, slabo granatih ili negranatih. Ispod gornjih čvorova stabljike su jako lepljive u vidu prstena. Donji listovi lopatičasto suženi u dršku, gornji su linearno izduženi, nešto šiljati. Tamnocrveni ili svetlo purpurni (ponekad ali retko beli) cvetovi u naspramnim parovima obrazuju labavu grozdastu cvast. Pri osnovi kruničnih listića su dva jezička parakrunice. Prašnika 10, od toga 5 nešto dužih; stubića 5, dužih od prašnika. Čašica sa 10 rebara, prevučena tamnocrvenom bojom, gola ili slabo dlakava. Plod je čaura koja se otvara sa 5 zubaca. Cvetanje V-VIII. Ranije je ovaj takson smatran samo podvrstom lepice (Silene viscaria) a tako se vodio i kod nas i nije mu pridodavan poseban značaj.
Biljka šuma i krčevina istih, planinskih proplanaka, suvljih livada. U Srbiji je ređi od lepice (ranije nominalne podvrste), a razlikuju se isključivo po dužini plodne čaure, koja je kod uročice duža. Obe biljke su medonosne i podjednako dekorativne.

Sin. Lychnis viscaria subsp. atropurpurea (Griseb.) Chater, Viscaria vulgaris subsp. atropurpurea (Griseb.) Stoj.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Srbija, Makedonija, Rumunija, Bugarska.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović