Vrsta

Latinski naziv

Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl

Srpski naziv

Crvena koleničica


Opis vrste

Sin. Spergularia campestris (L.) Asch.
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović