Vrsta

Latinski naziv

Atriplex patula L.

Srpski naziv

Obična loboda


Opis vrste

Jednogodišnja biljka visine 30-100 cm. Stablo uspravno, gusto razgranato; kod mladih biljaka je baršunasto maljavo, kasnije ogoli. Donje grane stoje naspramno, listovi na njima su kopljasti. Gornji listovi su trouglasto-srcoliki, s obe strane ravnomerno tamnozeleni. Mlade biljke imaju listove pokrivene mehurastim dlakama, što im daje pepeljast izgled. Cvast je u obliku duge grozdaste metlice. Termofilna biljka koja cveta relativno kasno, VII-IX. Plod je pljosnat, bubrežast oraščić, iz kojeg se zrelo seme osipa, dormantno je i klija sledeće sezone.
Sve do viših nadmorskih visina nastanjuje sva mesta bogata azotom, izrazito je nitrofilna. Kao korov se zbog toga javlja na đubrenim mestima, na kompostištima, u povrću, na smetlištima na rubovima naselja. Od stoke naročito svinje rado jedu mlade biljke, ali stare izbegavaju zbog neugodnog mirisa.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice