Vrsta

Latinski naziv

Camphorosma annua Pallas

Srpski naziv

Kamforika


Opis vrste

Jedno- ili dvogodišnja zeljasta biljka, obrasla dlačicama koje luče miris kamfora. Na jednoj biljci više ± poleglih, od osnova granatih, kasnije crvenih izdanaka, do 30 cm dugih. Valjkasti do linearno šiljati listovi mesnati. Cvetovi u izduženim dvopolnim klasima sa sitnim belim cvetovima: VI-IX. Obligatno halofitna vrsta izrazito ravničarskog karaktera (obligat=obveznost, navika; biljka čiji rast povećana koncentracija soli radije pospešuje nego sprečava). Raste na slatinama tipa solončak i solonjec u prirodnim mikrofragmentima, obrazujući zajednice tipa Camphorosetum annuae. Pontsko-panonskog je porekla.
Kamforika je pionirska vrsta u sukcesiji vegetacije stepskih staništa. Slatine su mozaična staništa bogata živim svetom, specifične i osetljive ekološke zajednice u kojima visoko adaptirane biljke – kao i kamforika – uspešno odolevaju većoj koncentraciji soli obrazujući gotovo monotipsku vegataciju. Kamforika je strogo vezana za slano tlo, što u praksi znači da ispod određene zaslanjenosti nije u stanju ni da proklija. Obligatne halofite dobro trpe čak i periodičnu poplavljenost slanom vodom koja bi uništila većinu drugih biljaka i veoma su važne za održavanje ovih ekosistema. Konkurentne korovske i invazivne vrste lako izguraju manje izražene halotipe (tzv. fakultativne halofite) sa manje zaslanjenih, a posebno oranjem narušenih staništa.
Kamforika je u celoj Evropi direktno ugrožena državno promovisanim i subvencionisanim projektima tzv. "rekultivacije" zemljišta ("reclamation of the land" Natura2000 Technical Report 2008 03/24 p.8) kojima se teži povećati površina pod kulturama. Nalazi se na Habitat Direktivi EU (Annex I, kao edifikator staništa tipa 1530). Začuđujuće, u Srbiji nije ni pod kakvom zaštitom, iako se navodi u mnogim studijama zaštite kao važna ugrožena vrsta.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice