Vrsta

Latinski naziv

Chenopodium hybridum L.

Srpski naziv

Hibridna loboda


Opis vrste

Sin. Chenopodium simplex (Torr.) Raf.
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice