Vrsta

Latinski naziv

Chenopodium polyspermum L.

Srpski naziv

Mnogocvetna loboda, baštenska pepeljuga


Opis vrste

Jednogodišnja, 20-80 cm visoka biljka. Stabljika je gola i izraženo granata od same osnove, sa dugim granama; u početku je polegljiva, kasnije uspravna. Starija biljka dobija crvenkastu boju. Listovi su takođe goli, celi i nenazubljeni, jajoliki. Donosi mnoge složene cvasti u pazuhu listova i na vrhu grana, u obliku duguljastih grozdova. Cveta leti, VI-IX. Biljka se širi mnogobrojnim sitnim semenkama koje se po sazrevanju osipaju, u zemlji ili na površini ostaju dormantni, a klijaju od sledećeg proleća.
Rasprostranjena korovska biljka od nizina do gorskih oblasti, a u širenju znatnu ulogu ima čovek, na njive stiže stajnjakom, vodom za navodnjavanje i posejanim semenskim materijalom. Nitrofilna je biljka, naročito joj odgovaraju azotom bogate, navodnjavane kulture i obrađeno, aerirano tlo. Stoga je čest na vlažnim oranicama, pre svega u krompiru i repi, ali i u jarim žitima. Javlja se sporadično i u zapostavljenim vinogradima i na ruderalnim mestima. Jestiva i lekovita, od listova se može napraviti ukusna i zdrava salata, zbog toga i stoka rado jede ovu biljku.
Autor: Jožef Dožai




Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija.

Podaci o nalazima u Srbiji



Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović