Vrsta

Latinski naziv

Chenopodium strictum Roth.

Srpski naziv

Prugasta loboda, prugasta pepeljuga


Opis vrste

Jednogodišnja zeljasta biljka, visoka oko 50 do 100 cm, ponekad i 150, sa uspravnim, granatim stablom koje na sebi ima svetle i tamne pruge (ljubičaste) i crvenkaste tačke. Listovi su više-manje jajasti, na drškama, raspoređeni naizmenično, zeleni ili crveno uokvireni. Cvetovi dvopolni, žutozeleni, sakupljeni u male glomerule, formiraju uske kupaste cvasti. Plod je orašica. Cvetanje i oprašivanje: VI-IX; anemofilija (vetrom), proteroginija. Plodonošenje i raznošenje: od jula do prvih mrazeva; anemohorija (vetrom), zoohorija (životinjama), antropohorija (ljudima).
Sličnost sa drugim vrstama: najsličnija je kod nas široko rasprostranjenoj običnoj pepeljuzi (Chenopodium album), koja se i sama odlikuje velikom varijabilnošću (na području Srbije četiri varijeteta). Ona i sama pripada grupi srodnih taksona poznatih kao Ch. album grupa (agg.) koja se uglavnom karakteriše istočnijim i jugoistočnijim rasprostranjenjem. Između ove dve vrste razlika je u obliku listova, koji su kod Ch. album rombično ovalni i ušiljeni, dok su kod Ch. strictum ovalno-jajasto-eliptični i tupi.
Kao adventivna, poreklom je iz Istočne Azije (od južnog Sibira na istok), jugozapadne Azije (države oko Kavkaza, Irak, Iran, ) i južne Azije (Indija, Pamir). Preferira ruderalna staništa, kulturne površine bašta i parkova, korovske zajednice skorije napuštenih bašta, deponije otpada, gradove (trotoari i zone rekreacije). Unešena je slučajno, naturalizovana. Prvi podaci o detekciji ove vrste na području Evrope su iz 1869. godine, kada je ona pronađena u Beču i Ženevi. Na prostoru Panonske nizije širi se od sredine 19. veka, ali uopšte podaci u herbarijumskim kolekcijama za ovu vrstu su novijeg datuma. Kao i ostale biljke iz porodice pepeljuga, ova vrsta zahvaljujući svojim adaptivnim mehanizmima se uspešno širi na otvorenim staništima. Uprkos tome, kod nas se, zasad, javlja sporadično. Iako pretpostavljamo da ove vrste ima na mnogo više lokaliteta, podaci kojima raspolažemo ne daju dovoljno informacija o tome da je ova vrsta sa stabilno formiranom populacijom. Nedovoljna istraženost terena je glavna posledica nedefinisane gustine nalazišta na području Vojvodine.
Autor: Goran Anačkov


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Invazivna vrsta - status DD (nova pridošlica)


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice