Vrsta

Latinski naziv

Bassia scoparia (L.) Voss

Srpski naziv

Metla, metlica


Opis vrste

Jednogodišnja, zeljasta biljka. Stablo je uspravno, od baze razgranato, visoko 20-150 cm. Listovi su naizmenično raspoređeni, prosti, lancetasti do linearni, pri bazi klinasti, celog oboda. Cvetovi su pojedinačni ili u malim grupama (1-5) u pazusima listova, dvopolni, žute do svetlozelene boje. Plod je orašica. Cvetanje i oprašivanje: VII-IX; anemofilija. Plodonošenje i raznošenje: VIII-X; anemohorija, antropohorija; u vreme plodonošenje, vetar može da otkine celu biljke i kotrlja je, što dodatno doprinosi rasejavanju na veće udaljenosti.
Tipična biljka korovskih okopavina, zapuštenih i ruderalnih mesta (odlagališta šuta, deponije), vinograda, voćnjaka, napuštenih bašta, parloga. U srednjoj Evropi se već vekovima gaji kao ukrasna biljka i kao biljka od koje se prave metle. Autohtoni areal joj je Jugozapadna Azija i deo Istočne Evrope. Vektor širenja: odbegli primerci; vekovima je sađena u kulturi, odakle se spontano proširila, i danas se može smatrati odomaćenom, sa formiranom populacijom u prirodi. U Vojvodini se javlja sporadično, na onim mestima gde je ranije bila gajena, dok u nekim područjima nije prisutna.

Stari naziv: Kochia scoparia (L.) Schrad.
Autor: Milica Rat




Status zaštite vrste

Sporadično invazivna vrsta


Rasprostranjenje

Srbija, Crna Gora, Makedonija. (inače kult. i podivlj.)

Podaci o nalazima u Srbiji



Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice