Vrsta

Latinski naziv

Salicornia europaea L.

Srpski naziv

Caklenjača


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Uz obalu mora. Hrvatsko primorje. Srbija: slatine?

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović