Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Achillea abrotanoides (Vis.) Vis.

Srpski naziv

Planinski stolisnik, siparska hajdučica


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]

Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Balkanski endem


Rasprostranjenje

Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija.Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice