Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Achillea ptarmica L.

Srpski naziv

Močvarni sporiš, močvarni stolisnik


Opis vrste

Višegodišnja, 30-80 cm visoka biljka, puzećeg rizoma. Stabljika pusta, bez dlaka, listovi celi, usko lancetasti, ivica im je sitno gusto perasta od baze do sredine, a do vrha grubo i retko nazubljena. Cvetovi na dugoj peteljci, labavo raspoređeni u štitastoj cvasti, široki 8-12 mm, čašične pleve lancetasto-kopljaste, pri vrhu dlakave. Cvetanje: VI-VII.
Planinsko mediteranska biljka vlažnih livada. U nizinama veoma retka, samo kao relikt na močvarnim livadama, sporadično u visokoj zeleni drugih vlažnih staništa.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Biljka potencijalno izumrla u Srbiji.
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice