Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kerner

Srpski naziv

Ljepika, lepen


Opis vrste

Višegodišnja, robustna i jaka biljka, uspravne, okruglaste i uzdužno isprugane stabljike, visoke i do 150 cm. Listovi jednostavni, grubo neravnomerno nazubljeni, meki, srcasti do bubrežasti, 20-50 cm široki, bazalni veći, gornji manji. Rastresite cvasti obrazovane od mnoštva cilindričnih crvenkasto-ljubičastih cvetova. Glavice najčešće 3-4-cvetne, 10-12 mm duge. Involukrum duguljast, ovojni listići izduženi i tupo ušiljeni, brakteja 3-8. Plod je cilindrična i oko 3 mm duga ahenija sa dlakavom kunadrom; papus sa 2-3 vlasi. Cvetanje VII-VIII.
Važna planinska vrsta koja u subalpskom pojasu karakteriše specifičnu zonalnu asocijaciju koja je dom preko 400 Evropskih vrsta, većine reliktnih. Nastanjuje samo Evropu, pa je kao edifikator staništa Adenostylion alliariae (klasa Betulo-Adenostyletea) svrstana u SAC tip staništa EU 6430 - Hidrofilne visoke zeleni (habitat type Hydrophilous tall herb fringe communities). Ova reliktna sveza opstala je samo na teško pristupačnim, nekošenim planinskim ledinama, gde se dugo zadržava sneg. Jedno je od retkih netaknutih staništa gde nema čak ni ispaše, osim od strane alpskih sisara, divokoze, mrmota, jelena. Biljke iz ove klase preferiraju obale vodotoka, vlažne doline sa točilima (voda koja se cedi kroz stene) a fragmentarno nastanjuju i krčevine bukovih šuma. Prateće vrste najčešće su Valeriana sambucifolia, Petasites albus, Petasites kablikianus, Lactuca alpina, Doronicum austriacum, Carduus personata, Delphinium elatum, Epilobium alpestre i dr.
Lepen nastanjuje planinske predele većeg dela Evrope, ali ga u Grčkoj zamenjuje podvrsta orientalis koju mnogi smatraju zasebnom vrstom (Adenostyles orientalis).
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Direktiva o staništima EU – SAC 6430 [EDIFIKATOR]


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice