Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Ambrosia trifida L.

Srpski naziv

Ambrozija, višegodišnja


Opis vrste

Jednogodišnja, zeljasta, jednodoma biljka. Stablo je uspravno, visoko 0.5-3.5 m, od baze je razgranato. Listovi su prosti, 3-7 režnjeviti, naspramni, režnjevi su po obodu celi, gornji listovi su prosti. Cvasti su jednopolne, muške glavice grade debele složene grozdaste cvasti na vrhu grana i stabla. Ženske cvasti se nalaze ispod muških grozdova u grupicama od 4-8, u pazuhu gornjih listova. Ženske glavice sadrže po jedna ženski cvet. Plod je ahenija. Cvetanje i oprašivanje: VII-VIII; anemofilija (vetrom). Plodonošenje i raznošenje: VIII-IX; epizoohorija (na površini životinja), antropohorija (čovek).
Stanište: ruderalna mesta pored puteva, usevi strnih žita, nasipi kanala, šikare, suve subnitrofilne travne formacije, drvoredi, antropogene šume, nedavno posečene šume, mlade šume i šume panjače, skorije krčene površine. Autohtoni areal porekla je Severna Amerika (Kanada, SAD). U Evropi se pojavila početkom XX. veka, a u Vojvodini 80.-tih godina prošlog veka. Kod nas je uneta slučajno, a isključivi vektor širenja je transport – uvoz nekontrolisanog semenskog materijala, prenošenje semena poljoprivrednih proizvoda. Prisutna je sporadično u formiranim populacijama, a na periferiji areala u Vojvodini sa siromašnijim populacijama ili pojedinačno primerci. U okolnim državama se javlja i Ambrosia coronopifolia, takođe višegodišnja biljka, a čije pojavljivanje i kod nas može da se očekuje.
Autor: Pal Boža


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Potencijalno invazivna vrsta


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice