Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Cota tinctoria (L.) J. Gay

Srpski naziv

Žuti prstenak, jarmen


Opis vrste

Dvogodišnja do višegodišnja biljka, 20-60 (80) cm visoka, sa vretenastim i granatim korenom. Stabljika vunasto maljava, ustajuća ili uspravna, jednostavna ili u gornjem delu granata, grančice dugačke i završavaju glavicom. Listovi sa gornje strane goli ili skoro goli, sa donje strane gusto prileglo dlakavi, perasto deljeni, režnjevi listova češljasto perasto urezani, režnjići nazubljeni, zubci bodljasto šiljati. Glavna lisna osa usko okriljena. Glavice 2,5-4 cm u prečniku, sa dugačkim drškama. Cvetna loža upola loptasta. Palje lancetaste, po obodu cele, naglo ušiljene u krutu bodljicu. Listići involukruma prileglo vunasto maljavi, spoljašnji na vrhu a unutrašnji po obodu suvokožičasti. Cvetovi zlatnožuti. Ahenija gola, 2 mm dugačka, četvorouglasta, sa obe strane po dužini prugasta. Cveta od jula do septembra. Raste na kamenitim mestima, pored puteva, na sušnim livadama, u degradiranim i proređenim šumama na toplijim staništima.

Stari naziv: Anthemis tinctoria L.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović