Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Artemisia absinthium L.

Srpski naziv

Beli pelin, osenac, gorčika


Opis vrste

Zeljasta robustna trajnica, 50-150 cm visoka. Stabljika uspravna, sjajna, srebrnasto-maljava. Listovi rasperani, sa obe strane ± srebrnasto dlakavi, jako aromatični. Dno peteljke listova nema uške (razlikovanje od sličnog slatinskog pelina). Cvetovi u grozdastim cvastima, glavice loptaste, 3-4 mm široke. Cvetanje: VII-IX.
Biljka Mediteranskog porekla, kod nas je obična vrsta koja raste pored puteva i na ruderalnim mestima, u šumskim useklinama, u plavnoj zoni reka, na obodima naselja i sl. Tradicionalno je korišćen u narodnoj medicini.

Stari naziv: Absinthium officinale Brot., Absinthium vulgare (L.) Lam.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice