Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Artemisia campestris L.

Srpski naziv

Runka, rudinski pelin


Opis vrste

Višegodišnja polužbunasta biljka, visoka do 120 cm. Stabljika uspravna, ± smeđeružičasta, gusto metličasto granata, pri dnu čvrsto drvenasta. Pokrivena je gusto sivkastim dlakama, sa starošću ogoli. Listovi u mladosti svilenasti, kasnije takođe goli. Glavice 2-3 mm dugačke, objajaste, sa po 5-8 ružičastih ili žutih cvetova, stoje u račvastim cvastima. Cvetanje: VII-X.
Raste na suvim, travnatim staništima, kamenitim padinama, nasipima, u peščarama. Biljka subpontsko-centralnoazijskog porekla, u Evropi prema jugu ređa.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović