Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Artemisia santonicum L.

Srpski naziv

Slatinski pelin


Opis vrste

Biljka prirodnih slatinskih stepa, halofila: ne samo da podnosi već i preferira zaslanjenost. Višegodišnja je trajnica visoka 20-40 cm, sa puzećim rizomom. Javlja se u dve forme: u niskoj, neplodnoj, koja dolazi sa mnoštvom srebrnasto fino-maljavih rasperanih listova u rozeti i uspravnoj fertilnoj, čija stabljika pre cvetanja ogoli. Listovi imaju uške pri dnu peteljki (dinstinktivna odlika). Prizemni listovi rozete kasnije, u vreme cvetanja ± nedostaju. U svakom od tih slučajeva odaje ga iz daljine srebrnkasti pokrivač – u proleće površinu prekriva tepih perastih listića, a kasnije žbunastih cvetajućih stabljika – što je nezaobilazni element pravih slatina: edifikator je specifične biljne zajednice Artemisio santonici-Festucetum pseudovinae. Cvetanje kao i kod drugih pelina: kasno leti, pa i do oktobra.
U Srbiji je zastupljen sa obe podvrste, sa tipskom (subsp. santonicum) koja ima ± pognute cvetne glavice na peteljkama i sa panonskom (subsp. patens, sin. nom. inval. subsp. monogyna), koja je naročito karakteristična za slatine Prekotisja u Banatu, sklona je da ogoli, cvetovi su mu sedeći, uspravni.
Evroazijsko-kontinentalni florni element, kojem je centar areala u Panonskoj niziji. Živi samo u nizinama (do 130 m). U zapadnoj (Atlantskoj) Evropi ga zamenjuje po staništu i habitusu dosta slična vrsta Artemisia herba-alba. Iz roda generalno je najsličniji beli pelin (Artemisia absinthium) ali je on robustniji.
Slatinski pelin je u Evropi ugrožena biljka, zbog sužavanja pravih slatina na kojima su opstali specifični ekološki uslovi kojima se prilagodila: periodična prolećna poplavljenost i letnje "cvetanje soli" tokom isušenja. Za Bačku, gde je ova vrsta pred izumiranjem (samo mestimično, na ostacima severozapadnih slatina uz Podunavlje), opisana je i podvrsta subsp. salina (Potisje).

Sin. Artemisia salina Willd.; nom. inval. Artemisia maritima L. (subsp. santonicum); "Flora SR Srbije" (Josifović, 1977) koristi sinonim: Artemisia maritima subsp. salina; "Mala Flora" (Domac, 1973) koristi naziv Artemisia maritima L. što je takođe nom. inval. (naziv druge vrste iz roda).
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice