Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Galatella sedifolia (L.) Greuter

Srpski naziv

Poljski zvezdan, tačkasti slatinski zvezdan, slanica


Opis vrste

Jednogodišnja ili višegodišnja 15-40 cm visoka biljka suvih stepskih staništa, izražen je halofit (= čest na zaslanjenim mestima) i kserofit (= indiferentan prema vlagi). Listovi su goli, ± linearno lancetasti, s tri nerva, izraženo žlezdasto tačkasti (od zvezdana slična je samo G.cana koja je i taksonomski izdvojena upravo iz ove vrste). Stabljika je metlasto, uglavnom u gornjem delu granata, s dosta cvetnih glavica. Cvetovi ljubičasti do lilavoplavi (postoji i forma belih cvetova). Cvetanje: VII-IX.
Evroazijska vrsta kontinentalnog karaktera. Kod nas je retko zastupljen, na glinenom, vapnenastom tlu, na travnatim padinama, rubovima šuma i krčevinama, kao i na zaslanjenim livadama i slatinskim pašnjacima (zajedno sa panonskim zvezdanom – Tripolium/Aster pannonicum – u slovenskim jezicima zovu ga i "slanica"). Ranije se vodio kao Aster sedifolius a nosio je i naziv punctatus (= tačkast) zbog karakteristično tačkastih lancetastih listova koji su linearno raspoređeni po uspravnoj, ne polegloj stabljici. Ova odlika ga razlikuje od sličnog slatinskog zvedana (Tripolium pannonicum), koji najčešće ima i crvenim prevučenu stabljiku a zamenjuje ga u vlažnijem okruženju.

Sin. Aster punctatus Waldst. & Kit., Aster sedifolius subsp. sedifolius, Galatella punctata (Waldst. et Kit) Nees, Galatella punctata var. hyssopifolia (L.) Fisch. & E.Mey., Galatella punctata (Waldst. & Kit.) Nees subsp. sedifolia, Galatella hyssopifolia (L.) Nees
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice